EDUKIA

Kontserbazio prebentiboa eta kontrol- nahiz mantentze-planak: sarrera.

Komunikazio hauetako gaia: mantentze-planak, kontserbazio prebentiboaren ikuspegi globalaren eta filosofiaren baitako estrategia:

 • Kontserbazio prebentiborako irizpideek izan duten bilakaera historikoari buruzko hausnarketa.
 • Kontserbazio prebentiboari buruzko teoria.
 • Kasu praktikoak, esperientziak.

Kultur Ondarearen bildumak artatzeko neurri prebentiboak eta kontrol- nahiz mantentze-planak.

Komunikazio hauetan museoen eta bilduma publiko nahiz pribatuen mantentze-planez hitz egingo da, inbentarioak egitea, berrikuste planifikatua, ingurune-kontrola edo segurtasun-neurriak ere barne hartuta.

 • Kasu praktikoak, esperientziak.

Ondare immateriala artatzeko neurri prebentiboak eta babes-planak.

Komunikazio hauetan ondare immaterialaren mantentze-planez hitz egingo da, hari lotutako ondasun eta objektuak barne hartuta.

 • Ondare immaterialaren babesak nola aberats ditzake ondare materialaren dokumentazio-, kontserbazio- eta balioztatze-arloak?
 • Kasu praktikoak, esperientziak.

Hiriguneetako ondarea artatzeko neurri prebentiboak eta kontrol- nahiz mantentze-planak.

Komunikazio hauetako gaia: arkitektura eta monumentuen mantentze-planak, haiei atxikiriko beste adierazpen mota batzuk ere kontuan hartuta: lorategiak, hiriko eskulturak edo hiriko beste arte adierazpen batzuk.

 • Jabetza intelektuala kontserbazioaren arduran.
 • Hiritartasuna eta auzotasuna, gizartea eta inplikazioa.
 • Kasu praktikoak, esperientziak.

Naturaguneetako ondarea artatzeko neurri prebentiboak eta kontrol- nahiz mantentze-planak.

Komunikazio hauetan labar-artearen, aztarnategietako edo lekuetako elementuen edo elementu multzoen mantentze-planez hitz egingo da.

 • Kontserbazioan turismoak duen eragina.
 • Kasu praktikoak, esperientziak.